Senioren blijven langer thuis wonen

3 jan, 2018

Voor de ouderen met een bescheiden pensioen, zijn de financieringsmogelijkheden voor een nieuwe woning beperkt. Hierdoor blijven senioren langer in hun huidige woning wonen, terwijl deze vaak niet meer bij hun levensfase past. Hierdoor ontstaat een stagnatie op de woningmarkt.
Op dit moment zijn er weinig seniorenwoningen die passen bij de wensen en eisen van de ouderen. Zeker in de grote steden is het moeilijk om de juiste woning te vinden. ‘Een woning met een lift of brede deurposten is echt een jacht. Zeker in de Randstad’, zegt André de la Porte van Vereniging Eigen Huis.
Dhr. T. Scholte, van de vereniging voor bouw- en infrabedrijven Bouwend Nederland, vindt het een taak voor de gemeenten en corporaties om bijvoorbeeld samen met de zorgaanbieders meer seniorenwoningen neer te zetten. Door de vergrijzing neemt de vraag naar seniorenwoningen ook toe. Niet alleen het tekort aan woningen is het probleem, ook het verstrekken van een hypotheek speelt een rol. De problemen ontstaan vaak bij een hypotheekaanvraag op basis van het inkomen. Na pensionering daalt het inkomen bij veel senioren fors. Daarnaast zijn de inkomensnormen van hypotheken de afgelopen jaren aangescherpt. Hierdoor voldoet het inkomen van senioren regelmatig niet aan de norm voor een hypotheek. Zij zitten als het ware gevangen in hun dure koopwoning.
14-11-2017
Bron: Nu.nl

{

Een succesvolle start

We helpen met het genereren van leads voor nieuwe klanten en uiteraard ben je zelf ook actief. Voor de verkoopgesprekken hebben wij een uitgewerkte en beproefde werkwijze waarmee je het gaat winnen van de concurrentie. Alle gestarte franchise ondernemers zijn inmiddels succesvol.”

Succesvol

Heb je nog vragen?