Voor de nieuwbouw snel nieuwe vaklieden hard nodig

19 jun, 2018

Het speelt al een hele tijd, de vraag naar woningen is groot en het aanbod eigenlijk te klein. Daarom moeten er snel nieuwe woningen worden bijgebouwd. Helaas wordt dat steeds moeilijker vanwege een tekort aan gespecialiseerde arbeidskrachten. Opleidingen voor bijvoorbeeld betonreparatie of het leggen van vloeren kunnen bij lange niet aan de vraag voldoen.
Ten tijd van de crisis daalde het aantal scholieren die voor de bouw kozen. Zo is er een tekort ontstaan aan leerlingen die nu naar de arbeidsmarkt hadden gekund. Gelukkig helpt de aantrekkende woningmarkt wel mee aan het groeien van de grotere opleidingen, maar onderwijsrichtingen voor ‘ambachtelijk’ werk blijven krimpen.
Bron: Telegraaf
17-04-2018

{

Een succesvolle start

We helpen met het genereren van leads voor nieuwe klanten en uiteraard ben je zelf ook actief. Voor de verkoopgesprekken hebben wij een uitgewerkte en beproefde werkwijze waarmee je het gaat winnen van de concurrentie. Alle gestarte franchise ondernemers zijn inmiddels succesvol.”

Succesvol

Heb je nog vragen?